Tjänstevillkor

För kunder/medlemmar gäller följande villkor.

 1. Tjänsten innebär att du kan skicka vykort elektroniskt via www.mrpostman.se för att sedan få dem distribuerade till adressaten i fysisk form.
 2. Som användare av tjänsten ansvarar du för materialets innehåll och utformning. Du har inte rättighet att göra intrång i upphovsrätt eller varumärke.
 3. Om du laddar upp egna bilder måste du vara säker på att du har rätt att använda motivet. Du är ansvarig för att ditt material inte strider mot lag, förordning ex marknadsföringslagen eller personuppgiftslagen. Ditt material får inte heller väcka förargelse innehålla pornografi, våld eller hets mot folkgrupp. Det får heller inte medföra skada eller olägenhet för Mr Postman.
 4. Som kund äger du alla upphovsrättigheter till de bilder du laddar upp till mrPostman och vi garanterar att de inte kommer att användas i andra sammanhang.
 5. Mr Postman förbehåller sig rätten att inte producera eller distribuera vykort vars innehåll eller utformning strider mot dessa tjänstevillkor. I sådana fall har du inte rätt att få den erlagda avgiften återbetald.
 6. Genom att godkänna villkoren för tjänsten förbinder du dig att hålla Mr Postman skadelös för alla kostnader och övrig skada som ditt utnyttjande av tjänsten i strid med dessa villkor har åsamkat Mr Postman eller tredje man.
 7. Mr Postman kommer att behandla personuppgifter om dig för administration av tjänsten. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt enligt PUL (Personuppgiftslagen) och kommer enbart att användas för tjänsterna på www.mrpostman.se.
 8. Du har när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap på Mr Postman.
 9. Mr Postman tar inget ansvar för hur texterna på vykorten utformas.
 10. De standardmotiv som finns på www.mrpostman.se får bara användas i samband med denna tjänst.
 11. Mr Postman kontrollerar inte att angiven adress är riktig.
 12. Betalning sker genom kortbetalning eller SMS. Företag kan även betala via faktura.
 13. Du har inte möjlighet att ångra ditt köp. När du beställer samtycker du till att tjänsten börjar fullgöras och att du inte har rätt att åberopa din ångerrätt enligt lagen om konsumentskydd via distansavtal och hemförsäljningsavtal.
 14. Mr Postman ansvarar för att leverera kortet till Posten vid rätt tidpunkt. Därefter har Mr Postman uppfyllt sin del av avtalet och reserverar sig för eventuella förseningar hos Posten.
 15. För synpunkter på detta avtal, vänligen kontakta oss via någon av de kanaler som finns på sidan för kontaktinformation.
 16. Tvist med anledning av köp inom ramen för tjänsten och/eller med anledning av dessa villkor prövas av svensk allmän domstol eller av allmänna reklamationsnämnden.
 17. Mr Postman använder cookies på www.mrpostman.se. Dessa kan inaktiveras i dina inställingar, men då kommer tjänsten inte längre att fungera.
 18. Mr Postman har tillåtelse att via E-post skicka nyheter om sajten till sina medlemmar.

Mitt vykort

Ingen bild vald ännu | Välj här »

Följ oss på Facebook

Vi bjuder nya fans på ett vykort!
© Mr Postman AB 556808-5038| Lv. Strandtorpshage 51 | 387 92 Borgholm | kontakta@mrpostman.se Valid XHTML 1.0 Transitional Betalkort